Förläggning

Sovsäck och luftmadrass medtages (90cm max bredd). Minst en ledare skall bo tillsammans med laget i varje rum. Gästande förening är ekonomiskt ansvarig för eventuella skador förorsakade av medlemmarna.

OBS! Brandmyndigheterna i Hudiksvall har av brandskyddsskäl mycket strikta regler för hur många personer som får bo i ett rum. Var därför noga med att i förväg kontakta Hudik cup om ni vill utöka antalet deltagare i ett lag. Vi kan inte garantera att efteranmälda deltagare får plats i lagets förläggning men gör givetvis vårt bästa för att lösa det. Vi har dock ingen möjlighet att överskrida det antal personer/rum som brandskyddsmyndigheten beslutat.

Kiosk med godis, kaffe, dricka, frukt, toast etc. finns på alla förläggningar samt vid planerna.

Gå igenom lagkassen och läs all info som finns i den. Kontrollera att rätt antal deltagarband finns. Om något inte stämmer, kontakta tävlingsexpeditionen. (Strands representant ute på förläggningarna kan inte korrigera/ta betalt/återbetala etc.).

Kolla speltiderna och planera måltider och resande så ni är i god tid till matcherna.

Hudik Cups tävlingsexpedition finns på Bromangymnasiet från fredag kl 12:00. Frågor ang. cupen hänvisas dit. Tel: 076-0950261

Frukost serveras på/vid respektive förläggning. Luncher och middagar serveras på Bromangymnasiet samt lördag på Östra Skolan.

Beställning av transport från förläggning till tågstationen på hemresedagen meddelas i god tid före hemfärd till tävlingsexpeditionen.

Transporter till spelplaner och Bromangymnasiet sker i första hand med cupens busslinje, alt egna fordon. Vid akuta transporter för att spelschemat ska kunna följas, ring tävlings-expeditionen.

Regler för förlagda lag

Deltagarbanden ska vara med till alla måltider annars riskerar man att bli utan mat. Deltagarbanden det är enda sättet för serveringen att veta vilka som betalt för mat.

Kolla noga var nödutgångar finns på förläggningarna. Ledare ansvarar för utrymning och kontroll av sina lag vid ev. brandlarm.

Kostnad för räddningstjänstens utryckning i samband med utlöst brandlarm (falskt) kommer att belasta ansvarigt lag/förening (ca 7000 kr).

Ingen alkohol får förekomma på förläggningarna.

Varje lag ansvarar för att inget material förstörs eller försvinner från förläggningen. Meddela ev. åverkan omedelbart till Strands IF´s representant på skolan. Skolans datorer får EJ användas!

Förläggningen ska vara tyst kl. 23:00.

Förläggningen skall vara utcheckad SENASTkl. 1500 avresedagen. Behövs förvaring av packning så fråga personal på förläggning.

Varje lag skall grovstäda och åter möblera förläggningen till samma skick som när ni kom, innan utcheckning sker, knäpp kort på rummet så att ni kan se hur det såg ut när ni kom. Städningen skall godkännas av Strands IF´s representant på skolan

Instagram

Facebook

Twitter