TV-lagetTruppen

Vi har nöjet att presentera dessa namn till matchen med TV-laget fredag den 16 juni 20:00.
En närmare presentation av alla inblandade kommer att ske från 19:45

Billy Lansdowne (coach)

Jovan Radomir

Jean Pierre Marques

Lani Mo

Said William Legue

Patrick Ekwall

Patrik Sjöberg

Peter Ijeh

Peter Fredén

Richard Herrey

Robert Prytz

Özz Nujen

David Fjäll