Dispenser

Maximalt fyra (4) överåriga spelare får delta i spelartruppen, endast två (2) överåriga spelare får användas per match. Med överårig spelare menas spelare som är ett år äldre än åldersklassen. Överåriga spelare skall anges vid anmälan av spelartruppen och kan ej ändras under turneringen. Överåriga spelare skall vara lätt identifierbara under match genom att bära armbindel i avvikande färg.

Instagram

Facebook

Twitter