CUPBESTÄMMELSER

CUPBESTÄMMELSER HUDIK CUP

Klassindelning
P/F 15 / födda 2005 och senare /11 mot 11 Speltid 2x20 min.
P/F 14 / födda 2006 och senare / 9 mot 9 Speltid 2x20 min.
P/F 13 / födda 2007 och senare / 9 mot 9 Speltid 2x20 min.
P/F 12 / födda 2008 och senare / 7 mot 7 Speltid 2x15 min.
P/F 11 / födda 2009 och senare / 7 mot 7 Speltid 2x15 min.
P/F 10 / födda 2010 och senare / 7 mot 7 Speltid 2x15 min.


Disponering av spelare
Förening som deltar med mer än ett lag i samma åldersklass får ej flytta spelare mellan lagen. Det är tillåtet att spela i äldre åldersklasser och flickor får spela med pojkar förutsatt att de har rätt ålder. För övrigt disponerar föreningen spelarna i de olika lagen efter eget godtycke.

Dispenser
Maximalt fyra (4) överåriga spelare får delta i spelartruppen, endast två (2) överåriga spelare får användas per match. Med överårig spelare menas spelare som är ett år äldre än åldersklassen. Överåriga spelare skall anges vid anmälan av spelartruppen och kan ej ändras under turneringen.

När synnerliga skäl föreligger kan Hudik Cup bevilja ytterligare dispenser. Dispensansökan ska vara Hudik Cup tillhanda innan cupstart via e-post: dispens@hudikcup.se

Dispens är till för att möjliggöra spel för samtliga ungdomar/lag som vill delta i Hudik Cup och skall inte vara ett medel för toppning av lag. Det åligger varje förening att ansvara för att man använder lämpliga spelare till de lag som behöver stöttning med fler spelare för att kunna delta.


Priser
I 7 mot 7 klasserna får samtliga deltagare medalj.
I 9 mot 9 samt 11 mot 11 klasserna utdelas Hudik Cup pokal till segrande lag i A-finalen.
Medaljer utdelas till finallagen i A-finalen samt till segrande lag i B-finalen.
Pris till matchens lirare utdelas i A-finalen (gäller 13–15 år).
Lokala lag eller lag med Eget boende hämtar sina medaljer på tävlingsexpeditionen under cupen.
Lag som har fler än 20 st. deltagare kan beställa kompletterande medaljer på tävlingsexpeditionen.

Regler
Hudik Cup spelas enligt SvFF:s regler och nationella spelformer 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11. Deltagande lag ansvarar för att alla spelare är försäkrade enligt SvFF:s regler.

Spelare / Avbytare
Varje lag får anmäla obegränsat antal spelare i truppen. I varje match får fritt antal avbytare användas, både i 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11 klasserna. I samtliga klasser får byten ske flygande. Byten skall ske vid mittlinjen. Inkommande spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen.

Utvisning
Spelare/Ledare som utvisas (oavsett utvisningens art) får inte delta i lagets nästkommande match i cupen. Det åligger laget att tillse att spelare som utvisats inte deltar i nästkommande match. Utvisning för grov förseelse åtföljs alltid av rapport från domaren till tävlingsjuryn som beslutar om bestraffning
samt eventuell rapport till berört Distriktsförbund.

Gruppspel (10–12 år)
P/F 10 till P/F 12 spelas enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser utan slutsegrare. I första gruppspelet delas lagen in i fyra- eller femlagsgrupper.
Alla lag garanteras fem matcher och spel under fredag, lördag och söndag.

Gruppspel (13–15 år)
Spelas som enkelserie Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel. Trean, fyran och femman går till B-slutspel
. Alla lag garanteras fyra matcher och spel under fredag, lördag och söndag. I vissa klasser (med stort deltagarantal) kan de bli så att slutspelet börjar redan lördag kväll, och lag som då förlorar blir utan match under söndagen.

Lagens placering efter gruppspelet bestäms av följande:
1. Antal poäng.
2. Målskillnad.
3. Flest gjorda mål.
4. Inbördes möte.
5. Lottning.

Slutspel (13–15 år)
Spelas enligt utslagsmodellen.
Vid oavgjort resultat tillgrips straffsparkstävling enligt Sudden Death-metod, det vill säga, lagen lägger växelvis varsin straff tills ett lag gjort ett mål mer än det andra efter samma antal straffar. Straffmål inräknas i matchresultatet. Alla i matchen deltagande spelare får vara straffläggare.


Vid oavgjort resultat i finalerna tillgrips straffsparkstävling enligt följande: Varje lag skjuter växelvis 3 straffsparkar vardera med olika spelare. Är det fortfarande oavgjort fortsätter lagen att skjuta straffar, en straffspark i taget tills avgörande sker. Fritt val av spelare som lägger dessa straffar, d.v.s. spelare som lagt någon av de tre första straffarna får lägga fritt antal straffar hädanefter.

Protester

Protest skall ha inkommit till planvärd senast 15 minuter efter matchens slut.
En avgift på 500 kronor skall samtidigt erläggas, vilken återfås vid godkänd protest.

Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas

Utrustning
Godkända benskydd är obligatoriskt i alla åldersklasser.
P/F 14 - P/F 15 spelar med Bollstorlek 5.

P/F 10 - P/F 13 spelar med Bollstorlek 4.

Spelardräkter
Skall vara numrerade och numren skall överensstämma med det som är angivet på̊ laguppställningen. Om matchdomaren bedömer att ena laget skall byta speldräkt på̊ grund av likhet med andra lagets speldräkt, skall bortalaget byta.

Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av representanter från tävlingsledningen Hudik Cup, Hälsinglands domarkommitté och arrangörsklubben Strands IF Fotboll. Tävlingsjuryn kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer tävlingsbestämmelser eller ordningsregler, eller agerar osportsligt. Lag, vars spelare eller ledare, gör sig skyldig till grovt osportsligt uppträdande, t.ex. rasistiska utlåtande, kommer att uteslutas direkt från cupen.

Spelplaner
Samtliga matcher spelas på̊ naturgräs eller konstgräs. Tävlingsjuryn förbehåller sig all rätt att flytta matcher vid dåligt väder/underlag till annat underlag eller annan plan. Meddelande om ändring sker till lagansvarig ledare.

Spelprogram
Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller grupper, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig ledare.

Försäkringar och ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på̊ och utanför planen.
Hudik Cup har ingen kollektiv försäkring som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.
Vid otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse som medför att cupen inte kan genomföras eller slutföras återbetalas inga avgifter.

Spelarförteckning/Laguppställning
Spelarförteckning/Laguppställningen skall fyllas i för varje lag i cupmanager innan cupstart.
Lag som använder okvalificerad spelare kan uteslutas ur cupen.

Domare och assisterande domare
Utbildade föreningsdomare kommer ifrån arrangörsförening.
Distriktsdomare dömer samtliga 9 mot 9 (14 år) samt 11 mot 11 matcher.
Assisterande domare i alla slutspelsmatcher.

Under lördag och söndag kommer matcher på Ullsäter och på finalpasset att dömas av domare som genomgår steg 1 utbildning.

Vid matcher där inte tredomarsystem tillämpas skall respektive lag tillsätta en linjeman var vars uppgift är att bedöma om bollen är ute eller inte

Kontaktuppgifter Tävlingsexpeditionen
tavling@hudikcup.se

Instagram

Facebook

Twitter